Bilet de vizitare

ANUNȚ INSTITURE TARIF DE VIZITARE

Adminitrația Parcului Natural Munții Maramureșului va informeaza ca a instituit tariful de vizitare al parcului, cu o valoare de 5 lei și valabilitate de 3 zile. Tariful este aplicabil începând cu data de 01 octombrie 2020 și va fi achitat doar de vizitatori și nu de către membrii comunităților locale de pe raza parcului.

 Sumele rezultate din vânzarea biletelor vor fi direcționate exclusiv către îmbunătățirea infrastructurii de vizitare a parcului - întreținerea traseelor, refacerea marcajelor și a panourilor de informare, etc. - respectiv pentru activitatile de monitorizare a florei si a faunei de interes conservativ (specii rare, periclitate sau amenintate).

Puteți intra în posesia biletelor de vizitare la sediul nostru din localitatea Vișeu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 20.

_____________________________________________________________________________________

Sursa multor beneficii directe si indirecte – denumite servicii ecosistemice - pe care le primim de la natură nu este constientizată de majoritatea populației, mulți oameni considerând că aceste avantaje le-au fost pur si simplu acordate. Beneficiile generate de natură sunt multiple și nu se opresc la resurse materiale precum: alimente pentru oameni și animale, fibre, combustibili, apă potabilă, minereuri, agregate, fructe, etc. Aceste beneficii sunt, de regulă, primele și cel mai ușor idetificate și cuantificate de către oameni. De aici vine și preocuparea pentru exploatatarea lor. Însă, la fel de importante sunt și: capacitatea ecosistemelor de a influența și regla procesele naturale (reglarea populațiilor de plante si animale, a climei, a calității și cantității de apă, protecția împotriva vântului, stabilizarea alunecărilor de teren etc.), sau beneficiile non-materiale oferite de ecosisteme (valoarea istorică a anumitor zone naturale, valoarea estetică a peisajului, valoarea turistică sau valoarea spirituală).

Societatea umană are nevoie de toate aceste categorii de servicii pentru a-și asigura supraviețuirea și apoi bunăstarea. Dificultatea majoră este dată însă de asigurarea echilibrului între utilizarea tuturor beneficiilor pe care natura ni le oferă, și menținerea lor constantă (cantitativ și calitativ) pe termen lung și foarte lung. Ariile naturale protejate au un rol fundamental în identificarea si menținerea acestui echilibru, fiind in același timp eșantioane de natură reprezentativă..

Vă mulțumim pentru ajutorul pe care-l oferiți în folosul naturii și al ariei protejate!