Hidrologie

Reţeaua hidrografică este bine dezvoltată, după cum se poate observa în Anexa nr. 9 - Harta rețelei hidrologice din PNMM, asigurând o scurgere abundentă a apei, cucaracter permanent, tot timpul anului. Caracteristicile principalelor râuri de pe teritoriul parcului sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 1. Caracteristicile principalelor cursuri de apă din PNMM

Nr. crt. Râul Lungime -km- Suprafaţa -kmp- Debit mediu -mc/s- Afluenţi principali Afluenţi secundari
1.  

Vişeu

Este unul dintre cei mai importanţi afluenţi ai râului Tisa.

80 1606 30,7 Ţâşla Valea Rea, Secu, Vinişoru, Ţâşlişoara, Bălăsâna
Vaser Novăţ
Ruscova 2
Frumuşaua Ialinca, Malonicu Mare, Malonicu Mic, Izvorul Pop Ivan, Hututeanca, Criva
Bistra Hlubochi, Topoleu, Ardeleanca, Izvorul Şerban
2.  

Ruscova

Este cel mai mare afluent al râului Vişeu 

39 435 11,3 Rica Belinu Mic, Belinu Mare, Lublianei, Copilaşu, Tarniţa, Pietroşiţa
Socolău Roşuşu Mic, Roşuşu Mare, Răchita, Copilaşu, Primăverii, Pauzen
Repedea Scorodnâi, Hlubochii, Tomnatec, Plăic, Vinderel, Elma, Smerecini, Polanschi Pietriceaua
Bardiu Iasânduschi Mare, Corouli, Medvedjii
Cvaşniţa Voloşanca, Leurda

Lacurile cele mai importante de pe suprafața PNMM sunt Vinderel şi Tăul Roşu.

Apele minerale sunt o mare bogăţie a Munţilor Maramureşului, cu o răspândire largă şi compoziţie chimică variată. Au fost inventariate 185 de izvoare minerale în PNMM, dintre cele 256 surse minerale ale Maramureşului. Este probabil cel mai bogat parc din România în această resursă. Harta izvoarelor minerale din PNMM este prezentată în Anexa nr. 10.