Achizitii publice

2017
 
 
                     Formulare pentru completat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
Ref: servicii privind:
supunerea Planului de Management Integrat la procedura SEA şi aprobarea Planului de
Management de către Autorităţile Competente conform legislaţiei în vigoare
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural
Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi

 

 

Ref: servicii pentru:
 organizarea de activităţi de consultare publică aferente procedurii de elaborare şi aprobare a planului
de management integrat

în cadrul proiectului”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226

pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate.

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Achiziţie in anul 2015

Ref: furnizarea de produse:
· echipamente specifice de monitorizare a habitatelor şi speciilor
· echipamente de prelevare / inventariere
· pachete determinatoare

în cadrul proiectului”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226

pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate.

Ref:furnizare produse / servicii 2015:

  • aplicaţie interactivă (model interpretativ pe suport electronic), cu teme multiple de vizitare
  • actualizare si programare pagina web
  • materiale de informare
  • materiale de conştientizare

în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226

 In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Achiziţie in anul 2015

Ref: servicii multianuale:

  • organizarea de activităţi, cu copiii, în teren şi în unităţi şcolare, ce au ca scop creşterea nivelului general de conştientizare
  • organizarea de activităţi, cu adulţii, per localităţi, ce au ca scop creşterea nivelului general de conştientizare şi teme de interes major: conservarea biodiversităţii, beneficiile economice şi sociale generate de reţeaua Natura 2000, impactul agriculturii tradiţionale şi impactul arhitecturii tradiţionale

în cadrul proiectului”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226

pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate.

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Achiziţie produse consumabile pentru birou (birotică, papetărie, cartuşe)în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PMPNMM”, SMIS-CSNR 43226 pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate.

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii de sesiuni de instruire in cadrul proiectului "Asigurarea unui management corespunzator in cadrul Parcului Natural Muntii Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM", SMIS-CSNR 43226 pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate.

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii de elaborare - organizate pe loturi - in cadrul proiectului "Asigurarea unui management corespunzator in cadrul Parcului Natural Muntii Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM", SMIS-CSNR 43226 pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

Caiet de sarcini - lot 8 - procedura 2014

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii de curatenie in spatiile de birou alocate proiectului HUSKROUA/1101/176 - Carpathian Heritage Railways pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii pentru organizarea de evenimente in vederea consultarii pentru declararea Parcului Natural Muntii Maramuresului Rezervatie a Biosferei in cadrul proiectului "Managementul integrat al diversitatii biologice si de peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila si conectivitate ecologica in Carpati", SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO Carpati pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii de consultanta in management in vederea armonizarii planurilor de management intre Rezervatia Biosferei Carpati din Ucraina si Parcul Natural Muntii Maramuresului din Romania, pentru fundamentarea propunerilor de masuri de management comune si integrate in Carpati in cadrul proiectului "Managementul integrat al diversitatii biologice si de peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila si conectivitate ecologica in Carpati", SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO Carpati pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii de evaluare a impactului activitatilor de informare si constientizare asupra grupurilor tinta, vizitatorilor in cadrul proiectului "Asigurarea unui management corespunzator in cadrul Parcului Natural Muntii Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM", SMIS-CSNR 43226 pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse de tip mobilier si accesorii, respectiv elemente care asigura diseminarea informatiilor, utilizeaza metodelor de interpretare si solutii alternative de transmitere, necesare amenajarii Centrului de Vizitare PNMM in cadrul proiectului "Asigurarea unui management corespunzator in cadrul Parcului Natural Muntii Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM", SMIS-CSNR 43226 pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii de expertiza (studii tehnice) pentru familia Orthoptera in cadrul proiectului "Managementul integrat al diversitatii biologice si de peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila si conectivitate ecologica in Carpati", SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO Carpati pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse de birotica, papetarie si consumabile birou in cadrul proiectului "Managementul integrat al diversitatii biologice si de peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila si conectivitate ecologica in Carpati", SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO Carpati pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse consumabile pentru birou (birotica, papetarie, cartuse) in cadrul proiectului "Asigurarea unui management corespunzator in cadrul Parcului Natural Muntii Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM", SMIS-CSNR 43226 pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestare servicii pentru organizarea de evenimente in cadrul proiectului "Asigurarea unui management corespunzator in cadrul Parcului Natural Muntii Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM", SMIS-CSNR 43226 pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestare servicii de auditare si evaluare in cadrul proiectului "Asigurarea unui management corespunzator in cadrul Parcului Natural Muntii Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM", SMIS-CSNR 43226 pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestare lucrari de sarpanta si de invelitori, respectiv lucrari conexe la Sediul Central APNMM pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse (materiale de informare / constientizare), respectiv servicii accesorii aplicabile (servicii de proiectare grafica, servicii tipografice) necesare desfasurarii activitatilor de comunicare, in legatura cu asistenta financiara nerambursabila primita, in cadrul proiectului "Managementul integrat al diversitatii biologice si de peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila si conectivitate ecologica in Carpati", SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO Carpati pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse - seturi de uniforme pentru rangeri pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 - Breaking the borders pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse - materiale pentru reabilitarea unor observatoare de pasari si mamifere pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 - Breaking the borders pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestare servicii de expertiza in turism si promovare pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 - Breaking the borders pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestare servicii de telecomunicatii (telefonie si transmisie de date) pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestare servicii pentru organizarea de evenimente, pe teritoriu Ucraina, in cadrul proiectului "Managementul integrat al diversitatii biologice si de peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila si conectivitate ecologica in Carpati", SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO Carpati pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse (materiale de informare / constientizare, materiale promotionale / promovare), respectiv servicii accesorii aplicabile (servicii de proiectare grafica, servicii tipografice) necesare desfasurarii activitatilor comune intre Rezervatia Biosferei Carpati si APNMM in cadrul proiectului "Managementul integrat al diversitatii biologice si de peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila si conectivitate ecologica in Carpati", SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO Carpati pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestare servicii pentru organizarea de evenimente - Consiliu Stiintific PNMM pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestare servicii pentru organizarea unei vizite de studiu in cadrul proiectului "Initierea implementarii managementului integrat al Rezervatiei de castan comestibil Baia Mare si a sitului Natura 2000 ROSCI 0003"; proiect implementat de Municipiul Baia Mare si finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 4 "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii" pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestare lucrare reparare si intretinere centrala termica Sediu Central APNMM pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii de completare Formular de Nominalizare - Rezervatie a Biosferei in cadrul proiectului "Managementul integrat al diversitatii biologice si de peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila si conectivitate ecologica in Carpati", SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO Carpati pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii pentru organizarea de evenimente in cadrul proiectului "Managementul integrat al diversitatii biologice si de peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila si conectivitate ecologica in Carpati", SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO Carpati pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse kit complet pentru semnatura electronica (SEAP) pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse BVCA (Bonuri valorice carburanti auto)pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii de asigurare (RCA, CASCO, cladiri/imobile)pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse (PC-soft-GPS) pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 - Breaking the borders pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii financiare pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 - Breaking the borders pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Furnizare produse de birotica si consumabile birou pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 - Breaking the borders pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii pentru organizarea de evenimente in cadrul proiectului HUSKROUA/1001/067 - Breaking the borders pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

In vederea derularii modalitatii de atribuire a contractului de Prestari servicii curatenie in spatiile de birou alocate proiectului HUSKROUA/1001/067 - Breaking the borders pentru promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica APNMM publica atasat documentele aferente achizitiei mentionate. 

 

Servicii de reparare şi întreţinere a autovehiculelor din dotare