Fauna

 

Lynx lynx - râsul

rasPrezența acestei specii în interiorul parcului este certă în zona Piatra Socolăului, Lutoasa, Pietrosul Bardău, Culemea Făget. Specia frecventează majoritatea habitatelor din interiorul parcului evitând însă drumurile forestiere intens circulate sau zonele în care activitatea umană este mai intensă: exploatări forestiere, zona adiacentă orașului, localităților, pășunile subalpine.

Lutra lutra - vidra

Specia ocupă 100% din habitatele optime din cadrul parcului, fiind prezentă pe toate râurile mari și pe majoritatea afluenților permanenți ai acestora. Acest fapt duce la concluzia unei tendințe pozitive, de refacere a populațiilor de pești din rețeaua hidrografică a parcului – puternic afectate în trecut mai ales de poluarea minieră și ulterior de rumeguș. Specia ocupă permanent bazinul Vișeului unde s-au putut identifica pe tot parcursul anului diverse semne ale prezenței speciei: lăsături, amprente plantare, marcaje teritoriale. De-a lungul râului Vișeu au fost identificate 8 familii, specia mai fiind prezentă și pe Bistra, Topoleu, Frumușaua, Pop Ivan, Ruscova, Repedea, Tomnatec, Socolau, Rica, Vaser, afluenții Țâșlei, Izvorul Ursului, Șesuri. Lipsește din zonele puternic afectate de baraje și/sau poluare cu ape de mină, cum ar fi Cisla inferioară.

Rhinolophus hipposideros - liliacul mic cu potcoavă

Specia a fost identificată în mai multe locuri, atât în adăposturi, cât şi în habitate de hrănire. Numărul în nici unul dintre adăposturile găsite nu depășea 20 de exemplare. Foloseşte adăposturi în care poate accede prin zbor. A fost identificat în biserici, școli, case/adăposturi părăsite din Bistra, Valea Vișeului, Valea Zatisnena – casă părăsită, Topoleu, Runcu, Valea Bistrei, Peștera Tocarnea, Peștera Coreniuc – Valea Senderschi, culmea Făgetului.

Rhinolophus ferrumequinum - liliacul mare cu potcoavă

Liliacul mare cu potcoavă necesită un mozaic de habitate cu structură variată, incluzând păduri de foioase, păşuni, livezi, legate între ele de structuri lineare, şiruri de arbori, garduri vii, specia beneficiind de aceste habitate în cadrul parcului. Întâlnit în Poenile de Sub Munte – biserica veche, Piatra Socolăului, Boșotin și în culmea Făgetului.

Myotis myotis - liliacul comun și Myotis oxygnatus - liliacul comun mic

Liliacul comun, Myotis myotis, şi liliacul comun mic, Myotis oxygnathus, sunt foarte asemănătoare din punct de vedere morfologic, identificarea lor nu este posibilă în cazul exemplarelor observate de la distanţă sau în colonii. În zona parcului formează colonii mixte care au fost identificate în diverse clădiri din Valea Vişeului, Petrova, Crasna Vișeului, Repedea, Ruscova, Leordina – Petrova, Poienile de Sub Munte, Vișeu de Jos. Prezente 100-200 exemplare adulte în aproape toate locațiile la care se adaugă un număr variabil de pui. Apar și în peștera de sub Vârful Tocarnea și în celelalte peșteri din parc, însă puțini ca număr din cauza substratului litologic.

Ursus arctos - ursul brun

Specia poate utiliza toate habitatele de la nivelul parcului, de la pășunile, livezile și pădurile din preajma așezărilor umane până la pășunile subalpine aflate la altitudini de peste 1400 m.Altitudinal cele mai numeroase efective sunt prezente în limitele a 700-1300 m, aceasta fiind zona de păduri de importanță pentru specie. În perioada de primăvară și toamnă exemplarele coboară la altitudini mai mici, la 500-1000 m, pentru a se hrăni, iar pe parcursul verii urcă la altitudini de 1000-1300 m. Pereții stâncoși din zonele calcaroase ale parcului oferă numeroase zone de odihnă și adăpost. Întâlnit frecvent în zona Socolău, Rica, Valea Morii, Bardău, Valea Rea, Comanu Mic.

Canis lupus - lupul

Specia este prezentă în aproape toate habitatele PNMM, cu precădere în jumătatea vestică a acestuia unde numărul de exemplare este mai mare, ca de altfel și conectivitatea habitatului cu alte arii unde activitățile umane sunt limitate. Teritoriile haitelor de lupi cuprind suprafețe mari ce se extind din zona pășunilor subalpine până în văile Bistrei, Frumușelei, Ruscovei sau a Vaserului. Pe suprafața parcului se estimează a fi prezente aproximativ 80 de exemplare.