Ghidul autorităţilor publice pentru accesul publicului la informatia de mediu

 

 

Ghidul autorităţilor publice pentru accesul publicului la informatia de mediu

Prezentul ghid a fost elaborat în anul 2019, de către membrii colectivului Serviciului Evaluare Impact din cadrul
Direcției Generale Evaluare Impact și Controlul Poluării, din Ministerul Mediului.
Ghidul a fost afișat pe site-ul Ministerului Mediului la data de 24 iulie 2019 și nu s-au primit comentarii sau
propuneri de modificare a acestuia.
Ghidul a avut în vedere punerea în aplicare a recomandării Comitetului de Conformare al Convenției Aarhus de
a sprijini autoritățile publice care dețin informații de mediu în îndeplinirea sarcinii lor de a pune aceste informații
la dispoziția publicului. Această recomandare a venit pe fondul Deciziei VI/8h privind conformarea României cu
cerințele Convenției Aarhus, adoptată la Reuniunea Părților la Convenția Aarhus care a avut loc la Budva,
Muntenegru, în anul 2017. Prin această decizie s-a stabilit că România a încălcat prevederile Convenției Aarhus
în ceea ce privește furnizarea informației de mediu, la cerere, unor membri ai publicului.
Ghidul are scopul de a explicita prevederile Convenției Aarhus, într-o manieră accesibilă, în redactarea acestuia
fiind folosit un limbaj adaptat înțelegerii publicului larg. De asemenea, ghidul integrează prevederile legislației
naționale care transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003
privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi abrogarea Directivei Consiliului 90/313/CEE, precum
și alte dispoziții interne conexe cu acest subiect.

Bine ați venit

Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului este o subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva. Situat în partea de nord a județului Maramureș, Parcul Natural Muntii Maramuresului este o arie naturală protejată destinată conservării peisajului şi tradiţiilor locale, protejării moştenirii naturale, spirituale şi culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor şi încurajării turismului bazat pe aceste valori. Suprafața acestuia este de 133.418 ha.